איך יוצרים משולש של כוכבית בשפת c

אם נקלט מספר n שווה ל-4 התוכנית תדפיס:

*
**
***
****

קוד:

#include <stdio.h>

int main()
{
 int n=4;
 for(int i=0;i<n;i++)
 {
 for(int k=0;k<=i;k++)
 {
   printf("*");
 }
    printf("\n");
 }
  return 0;
}