מהו המרחק בין כדור הארץ למאדים בק"מ?

המרחק המינימלי מכדור הארץ למאדים הוא כ54.6 מיליון קילומטרים והמרחק המקסימלי הוא כ- 401 מיליון ק"מ. המרחק הממוצע הוא כ- 225 מיליון ק"מ.