מה זה רפורמה?

רפורמה היא תהליך של שינוי יסודי המתרחש בצורה שיטתי והדרגתי של סדר חברתי, ארגוני או ממשלתי בשונה ממהפכה שזה שינוי משמעותה שינוי יסודי בצורה מיידי ורדיקלי.