קודים ל-age of mythology?

1000 מזון - JUNK FOOD NIGHT

1000 עצים - TROJAN HORSE FOR SALE

1000 זהב - ATM OF EREBUS

בנייה מהירה  - L33T SUPA H4X0R

מגלה מפה - LAY OF THE LAND

מסתיר מפה - UNCERTAINTY AND DOUBT

שימוש חוזר בכוח של אלים - DIVINE INTERVENTION

מקבל 100 אחוז ברקים - MOUNT OLYMPUS

נצחון של מערכה - CHANNEL SURFING

נצחון במשחק - THRILL OF VICTORY