מי הרג את אכילס?

על פי מיתולוגיה היוונית אכילס נהרג בידי פאריסת, בנו של פריאמוס (המלך האחרון של טרויה) על יד חץ המשוח בדמה הארסי של ההידרה שנורה לעקבו של אכילס.