מה זה מונופולס?

מונופולס - הוא שיטה בתחום המכ"ם ומערכות איתור כדי למצוא את מיקום המטרה באופן מדויק באמצעות פולס בודד וקליטה שלו.במהלך קליטה האנטנה מתחלקת לשני חלקים וזה אפשרים לחשב את הפרש בין שני החלקים כדי לקבל את דלתא אזימוט ואת דלתא הסכום.במכ"ם תלת ממדים אנטנה מחולקת גם לחצי עילון וחצי תחתון כדי לחשב את דלתא הגובה.