מה הם מרכיבי האוויר?

הרכיבי האטמוספרה (אוויר) של כדור ארץ הם:

  • חנקן  - 78.084%
  • חמצן - 20.948%
  • ארגון  -  0.934%
  • פחמן דו-חמצני -  0.0314%
  • כמות מזערית של הגזים נוספים (לדוגמה: מימן ופחמן חד-חמצני)