מה השם הקודם של העיר אילת?

בעבר נקראה אילת בשם "אום אל רשרש" על שם היישוב שכן במקום השם השתנה לאילת לאחר מלחמת העצמאות והקמת ישוב אילת בשנת 1952, ובעבר הרחוק יותר בשם "עציון גבר".