מי משחקת את מריה בבשבילה גיבורים עפים

השחקנית ונסה שאלוט (Vanessa Chaplot) משחקת את מריה בסדרה שבילה גיבורים עפים.