איך בודקים אם המשתנה הוא מחרוזת פייתון

בדיקה של טיפוס בפייתון מתבצעת על יד פקודת isinstance אשר מקבלת אובייקט וסוג משתנה. isinstance מחזיר true או false.

print isinstance(s,str) # True