איך להשיג את תו האחרון של מחרוזת ב javascript

אם נתונה מחרוזת של "שלום: ואנחנו רוצים להשיג את התו 'ם' כל מה שצריך לעשות זה :

var str = "שלום";
var lastChar = str.slice(-1);// מחזיר את התו - ם