שמות נוספים לחנוכה

  • חג הגבורה - לזכר גבורת המכבים.
  • חג הניסים - לזכר נס פח השמן.
  • חג המכבים - לזכות ניצחון המכבים.
  • חג האור - בגלל המשמעות המיוחדת של האור בחנוכה.