מה הגדרה של שנה קלנדרית

שנה קלנדרית היא תקופה של שנה המתחילה ב -1 בינואר ומסתיימת ב- 31 בדצמבר של אותו שנה, על בסיס הלוח הגרגוריאני הנפוץ.