כמה אפשרויות יש לקוד בן 4 ספרות

במקרה שיש לך קוד בין 4 ספרות שיכול להכיל מספרים מ-0 עד 9 כולל ובעל יכולת חזרה. כלומר מתחיל מ- 0000 ומסיים ב- 9999. יש לך 10,000 אפשריות.

הנוסחה לחישוב היא: Nd

N זה מספר הספרות שממנו מרכיבים את המספר ו- d זה מספר הספרות.

לדוגמה במקרה שלנו: Nd=104=10,000