איך בודקים אם מחרוזת היא פלינדרום פייתון

def isPalindrome(s): 
    return s == s[::-1] 

פלינדרום הוא מילה, מספר, משפט או כל רצף סמלים אחר שקריאתו מימין לשמאל ומשמאל לימין היא זהה - ציטוט מתוך פלינדרום בויקיפדיה.