בן כמה היה משה כאשר שמו אותו בתיבה?

משה היה בן 3 חודשים כאשר שמו אותו בתיבה.

מקור - " ותהר האשה ותלד בן ותרא אתו כי טוב הוא ותצפנהו שלשה ירחים" שמות ב פסוק ב.