מה זה תאריך ערך?

תאריך ערך הוא תאריך רישום העסקה בספרי הבנק לדוגמא - במקרה של כרטיסי אשראי מתייחס לתאריך החיוב של התנועה.