מה סדר הספרים של התנ"ך?

פרי התורה:

 1. בראשית
 2. שמות
 3. ויקרא
 4. במדבר
 5. דברים

ספרי הנביאים:

 1. יהושע
 2. שופטים
 3. שמואל
 4. מלכים
 5. ירמיה
 6. יחזקאל
 7. ישעיה
 8. תרי עשר

ספרי כתובים:

 1. תהילים
 2. משלי
 3. איוב
 4. שיר השירים
 5. רות
 6. איכה
 7. קהלת
 8. אסתר
 9. דניאל
 10. עזרא
 11. דברי הימים