איך כותבים עדי באנגלית

השם הפרטי עדי נכתב באנגלית Adi.

עדי ברק - Adi Barak

עדי כהן - Adi Cohen

עדי אשכנזי - Adi Ashkenazi

עדי אלישע - Adi Elisha

עדי נמני - Adi Nimni

עדי כהן - Adi Cohen