איך כותבים פונקציה רקורסיבית המדפיסה שעון חול

def clock(size,spaces=0):
  if size <= 0:
    return ""
  print " "*spaces, "*"*size
  clock(size-2,spaces+1)
  print " "*spaces, "*"*size