איך מוצאים את כל המספרים במחרוזת פייתון

ואתה רוצה לקבל את המחרוזת הבאה d4g8re862v8 נתון המחרוזת הבאה 488628.

str = "2d4g8re862v8"
temp = ""
for x in str:
    if(x.isdigit()):
        temp = temp + x
print str
print temp