חישוב חזקה של מספר ברקורסיה בjava

public static int pow( int a, int n) {
    if ( n == 0 ) {
        return 1;
    }
    return ( a * pow(a,n-1));
}

חזקה באמצעות ספריות Math

double result = Math.pow(2, 3); // 2^3 = 8