מהי הדרגה הגבוה ביותר בצה"ל?

דרגה הקצונה הגבוה ביותר בצה"ל היא רב-אלוף (רא"ל) ודרגה הנגדים הכי גבוה בצה"ל היא רב-נגד (רנ"ג).