מהו הצום הכי חשוב ביהדות?

הצום החשוב ביותר הוא יום הכיפורים המתקיים בתאריך י' בתשרי כל שנה ונחשב ביהדות כיום גזירת הדין וכיום הקדוש בשנה.