מה זה פק"מ ומק"מ?

פק"מ -היא פקדון קצר מועד. הפק"מ נושא ריבית קבועה ונמוכה בדרך כלל. הוא שיקלי ומשמש אפיק השקעה בעל סיכון נמוך לטווח קצר, הפק"מ ניתן ע"י בנקים מסחריים.

מק"מ - (מלווה קצר מועד)היא אגרת חוב  ממשלתית לא צמודה ,שקלית המונפקת ע"י בנק ישראל לתקופה של שנה.