מדוע נבחרו דווקא הצבעים כחול ולבן? ומדוע משתמשים במגן דוד בדגל?

לישראל, כמו לכל מדינות העולם, יש דגל. 
דגל ישראל מורכב מסמלים, המייצגים את העם היהודי.
   א. מגן דוד, שהוא סמל עתיק של עם ישראל. 
   ב. שני פסי תכלת על רקע לבן, המייצג את הטלית.