קוד בינארי לקוד גריי בjavascript

<script type="text/javascript">
	function binaryToGray (number){
		if(isBinary(number)){
			var gray = "";
			gray = gray + number.charAt(0);
			for (var i = 1; i < number.length; i++) {
				if (number.charAt(i) == number.charAt(i-1)) {
					gray = gray + '0';
				}
				else{
					gray = gray + '1';
				}
			}
			document.getElementById('result').innerHTML  = gray;
		}else{
			document.getElementById('result').innerHTML  = "Input is not a binary number";
		}
	}
</script>