אם את יכול בבקשה לכתוב פה את חיווט/דיאגרמה של כבל usb

טבלה של הפינים של כבל usb:  

אדם  VCC+5V DC 
לבן    -Dataמידע שלילי
ירוק   +Dataּמידע חיובי 
שחור GNDאדמה