מה ראשי התיבות של רפא"ל?

רפא"ל הוא ראשי תיבות של רשות פיתוח אמצעי לחימה. כיום החברה רפאל נקראת "רפאל – מערכות לחימה מתקדמות".