מה הסימן הכימי של נחושת?

נחושת הוא יסוד כימי מתכתי בעל הסימן הכימי Cu ומספרו האטומי 29. הסימן הוא קיצור של המילה Cuprum מלטינית.